II​​I Zbór KChB w Krakowie

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.

Ewangelia św. Mateusza 11.28

Zdjęcie z Freepik

Wydarzenia stałe

Niedziela

10:30 Nabożeństwo
11:00 Szkółka Niedzielna
14:00 Ewangelia jana

Poniedziałek

11:00 Bractwo Serca
19:00 List do Hebrajczyków

Wtorek

17:00 Zbiórka zuchów
18:00 Owocne spotkania: grupa kobiet
18:00 List do Rzymian

Środa

17:00 Zbiórka harcerzy
18:00 Ewangelia Jana
19:00 Modlitwa i uwielbianie

Piątek

18:00 Spotkania młodzierzówki OW22
18:30 Spotkania Odnowy i Przebudzenia

S​obota

09:00 Próba zespołu muzycznego
16:00 Studium biblijne dla kobiet

Zdjęcie z Pixabay

Aktualności

Informacje o ostatnich wydarzeniach, które miały miejsce w Naszym Zborze można znalźć w mediach spłecznościowych

Zdjęcie z Pixabay