II​​I Zbór KChB w Krakowie

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.

Ewangelia św. Mateusza 11.28

Zdjęcie z Freepik

Wydarzenia stałe

Niedziela

10:30 Nabożeństwo
11:00 Szkółka Niedzielna

Poniedziałek

11:00 Spotkania Seniorów (i nie tylko)

Wtorek

18:00 Studium Listu do Rzymian

Środa

18:00 Ewangelizacja uliczna
19:00 Wieczór Uwielbienia

Zdjęcie z Pixabay

Aktualności

Informacje o ostatnich wydarzeniach, które miały miejsce w Naszym Zborze można znalźć w mediach spłecznościowych

Zdjęcie z Pixabay